14 Mayıs 2012 Pazartesi

Örtünmek Bu Değil..


Örtünmek Bu Değil... 


(Bütün bayan kardeşlerimiz okusun 5 dk sürmez ve bu bilgiler onlar için farzdır )
 Yukardaki resimleri gördünüz, daha bir çok resim içinde seçebildiğim en edebli resimler desem abartmış olmam, cadde sokakta dolaşırken son zamanın modası mıdır nedir bu tür binlerce modele rastlamak mümkün... Başörtülü ama kollar açık , başörtülü ama kot pantolon yada daracık pantolon , başörtülü ama etek boyu gayet kısa ,her tarafı kapalı ama özürdilerim iç çamaşırının rengi bile belli , normal giyinipde, başı açık olanlardan daha çok dikkat çektiğinide erkeklerin nazarını daha çok celbettiğide kaçınılmaz bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza ... dedim galiba ben fazla sofuyum , normal olan bumu acaba ? öyle ya binlerce böyle örtünen var ve araştırdım .. Nerden araştırdım ? hacıydı hocaydı değil tabi, hepimiz insanız ,kafamıza göre yorum yapmaktada üstümüze yoktur, hala bilmediğimiz konuysa bilmiyorum demeyiz asla .. neyse bu ayrı bir konu ,zaten yazının sonunda burdan çıkardığım sonuçlara göre gereken yorumuda yapacağım yanlışım varsa Allah rızası için düzeltin , hatta bu bir vebaldir...
 Allah razı olsun internetten her ne kadar çoğu zaman zararlı işler yapılıyorsa da bazı bilinçli kardeşlerimiz sadece hayrına kullanıp diğer insanlarıda bilinçlendirme yönünde adımlar atıyorlar . Arkadaşlar araştırmışlar ayet ve hadisleri; önce yüce Yaradanımızın  Ayetleri ne diyor ona bakalım  “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp, kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur. Allah çok yarlığayıcı ve çok esirgeyicidir” (el-Ahzâb, 33/59). Ve bir ayet daha “Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin” umduğunuza nail olasınız” (en-Nûr, 24/31).
 Aslında yoruma bile gitmeden apaçık ayetler ne olduğunu söylüyor ama biz bu kafasını kapatıpta bu ayetlere uyduğunu söyleyenler için Rasülü zişan efendimizin bu günleri görerek söylediği hadisi şeriflerede bir göz atalım.. İlk hadise başını örtüpte kolları açık olan bir hanım sahabi için :
 Umeys’in kızı Esma’dan nakledildi. Dediki: Resulüllah (s.a.v) bir gün Hz. Aişe (r.anha)’nın evine girdi. Kızkardeşi Esma yanında idi. Üzerinde Vucudunun hertarafını örten ve yenleri geniş bir elbise vardı. Resulüllah (s.a.v) onu görünce kalkıp dışarı çıktı. Hz. Aişe (r.anha) kızkardeşine “buradan uzaklaş Resulüllah (s.a.v) sende hoşlanmadığı bir şey gördü” dedi. Hz. Esma uzaklaştı arkasından Resulüllah (s.a.v) içeriye girdi.Hz. Aişe (r.anha) niçin kalkıp gittiğini sordu. Resulüllah (s.a.v) de elbisesinin yenini sadece parmakları görünecek şekilde ellerinin üzerine çekerek şöyle cevap verdi: “Kızkardeşini görmedinmi? Müslüman bir kadın şurasından başkasını gösteremez. (Mecmeu’zzevâid nr:4168)
 Bu hadis-i şerif’ten hz. Esma’nın giydiği elbisenin bedenini örttüğünü fakat kollarında açıklık olduğunu bunun üzerine Resulüllah (s.a.v) bu kıyafetinden hoşlanmadığını ellerinin üstünün parmaklara kadarda örtünmesi gerektiğini islam alimleri anlamışlardır ve de böyle ifade etmişlerdir.
 Dar yada şeffaf elbise giyen hanım kardeşlerimizde aşağıdaki olayı iyi okusunlar , mademki müslümanız mademki efendimizin ümmetiyiz , sözle olmuyor isbatlayalım değilmi ?
 Usame b.Zeyd (r.a) nakletti. Dediki:
“Resulüllah (s.a.v) Dihye’tül- Kelbi’nin kendisine hediye ettiği mısır kumaşlarından sık dokunmuş bir elbiseyi bana giydirdi bende onu hanımıma giydirdim. Resulüllah (s.a.v) daha sonra bana sordu: ne oldu Mısırdan gelen elbiseyi giymiyorsun? Dedimki ey Allah’ın resulü ben onu hanımıma giydirdim. Resulüllah (s.a.v) buyurduki altına pijama türünden bir şey giymesini ona emreyle. Çünkü ben o elbisenin kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkuyorum.” (Ahmet b. Hambel)
 Daracık pantolon tişört giyipde ne olduğunu anlamakta güçlük çektiğimiz bazı kızlarımızda aşağıdaki hadisi iyi okusunlar..
Ibn-i Abbas (r.anhuma)’dan dediki: “Resulüllah (s.a.v) kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklereden de kadınlara benzeyenlere lanet etti.” (Buhari nr:5751, ebu Davut nr:4098, Ahmet b.Hambel nr:3149, Nesei nr:9161)
İşte bizim şimdiki durumumuzu gösteren ayan beyan açık bir hadisi şerif , erkeklerimizde kadınlarımızda kendimize iyi bakalım ... dehşet verici....
“Ümmetimin son dönemlerinde bir takım adamlar olacaktır. Erkekler gibi eğerlerin (bineklerin) üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir. Hanımları ise giyinik uryandır, (giyinik çıplaktır), başları üzerinde arık deve hörgücü gibisi vardır. Onalara lanet edin. Zira onlar lanet olunmuşlardır”. (Ahmet b.Hambel – müsned nr.6786, Ibn-i Hibban sahih nr:5655-7347)
Birde başörtüsü farzdı değildi yaka üstüneydi şuydu buydu deyip kendini kandırmaya çalışanlara aşağıdaki örnek yetmezmi , neolur dikkatli okuyalım ...
Hz. Âişe’den rivâyete göre, bir gün Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ ince bir elbise ile Allah Resulunun huzuruna girmişti. Resulullah (s.a.s) ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: “Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çagına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti” (Ebu Davûd, Libâs, 31). “Allah Teâlâ ergin kadının namazını başörtüsüz kabul etmez” (İbn Mâce, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160; Ahmed b. Hanbel, IV, 151, 218, 259).
Sahih-i Müslim’de Ebû Hüreyre (r.a.} tarafından bir rivayette Peygamberimiz, giyindiği halde açık olan, yani ince ve şeffaf elbise ile dolaşan kadınların Cehennemlik olduklarını, Cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler. (Müslim, Libas.-125.)
Her hanım kardeşim evden dışarı çıkarken şu aşağıdaki hadisi şerifi dikkatlice okuyup hafızasına alsın ve aklına getirsin .. bakınız ikinci gurup insana ve başına gelene..
Harbın oğlu Züheyr bana anlattı:bize Cerir Sehl’den o da babasından o da ebu Hureyre (r.a)’den nakletti. Ebu Hureyre (r.a) dediki:Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamcılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biride bir takım kadınlar topluluğudurki bunlar giyinik, çıplaktırlar. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremiyecekler, kokusu şu kadar! Şukadar! Yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamıyacaklardır. (Müslim – sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr.3971)
Başlarına incecik başörtüsü alıpta kendinin kapandığına inananlar içinde aşağıdaki olay sanırım yeterlidir ...
Alkame bin Ebi Alkame annesinin şöyle dediğini rivayet eder:
“Abdurrahman’ın kızı Hafsa’nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Âişe’nin huzuruna girdi. Hz. Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı. (Muvatta’, Libas:4)
İlk ayetin gelmesi ile sahabi hanımları ne yapmış onada bakalım...
 Hz. Âişe (r. anhâ) ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır: “Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; “Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar…” (en-Nûr, 24/31) ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar”. Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: “Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Hz. Âîşe dedi ki: Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allah’a yemin olsun ki, Allah’ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nûr sûresinde “Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar…” ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah’ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamberin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı” (Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M. Alî, es-Sâbûnî, 7. Baskı, Beyrut 1402/1981, II, 600)...
Gelelim yoruma
 Şimdi burda dikkati çeken konulara göz atalım, demekki ben islama örtünüyorum diyen bir bayanın sadece ne şekilde olursa olsun kapanması değilmiş olay... herşeyin bir kuralı bir sınırı olduğu gibi bununda bir kuralı bir sınırı varmış , ayet ve hadisler eşliğinde nasıl olması gerektiğine bakılırsa bir defa şeffaf olmayacak , vucut hatlarını kesinlikle belli etmeyecek,  el ve yüz harici görünmeyecek , bu dışarıda ki yabancı erkekler için!!!  kendini kaptırıpta evdede kendinide eşinide bunaltmasın , evdeki eşinede en güzel halini sunmasıda bir ibadettir... Onun için Allah rızasını ve peygamberimizin şefaatını kazanmak istiyorsak ne olur hanım kardeşlerim bu konulara özellikle dikkat etsinler , ve sadece örtünme ile de değil , hal ve hareketlere azami dikkat etsinler ki , dışardan gören türban ve islam düşmanlarına fırsat vermesinler... İslamı bilmeyenler ,islamı onların temsil ettiğini düşünerek yanlış fikirlere kapılıyor , tabi onun kadar bu işe sebep olanında suçlu olduğunu kabul etmek gerekir...Birde gecelik yada sabahlık türü kıyafetle ortalıkta dolaşanları görüp "bizde ne var sen git onlarla uğraş" tarzında davranıp,kendilerini aklamaya yada bu giyim tarzının onlara göre iyi olduğunu düşünüp vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar..
 Sevgili hanım kardeşim ! ölçü; Allah'ın Kur'anı ve Rasül'ünün sünnetidir ve bunlarda yukarda belirtilmiştir, bazı kardeşlerimizin bunlardan bilgisi olmadığı için yanlış şekilde örtündüğünü düşünüyorum ve Allah rızası için okuyan kardeşlerimizin çevresine bu ayet ve hadisleri göndersin ki harkes daha bilinçli hale gelsin... 
 Daha önemli olduğunu düşündüğüm konulardan biride durum konum görev sosyal çevre baskısı yada kendine yakışmadığına inandığı için başörtüsü örtmeyen yada örtemeyen hanım kardeşlerimiz var , evet üzücü bir durumda olsa malesef bu konuda hala tam bir özgürlük sağlanabilmiş değil , burdaki sıkıntı mecburiyetten yada başka durumlardan dolayı örtünemeyen kardeşlerimizin bu işi meşrulaştırmak kılıf yada bahane bulma yönüne gitmeden , bu işin doğrusu nasılsa bunu bilmeleri kendileri yapamasa dahi çevresine telkin ve tavsiyeleri bu yönde olmalıdır . Yapamamak başka , yapmayıpda bu böyle değil zaten demek başka .. Rica ediyorum Rabbim günahları affeder ama ,sizinde malumunuz ayet ve hadisleri çarpıtmaya çalışmak kabahat üstüne kabahattir... Bir insan günahkar olabilir ama bunun ezikliğini yaşaması bile bir yerde tevbe sayılır, çıkıpta günahına mazeretler uydurması yanlışın uç noktasıdır . Rabbim hepimizi doğruyu bilenlerden ve uygulayanlardan eylesin.. Rabbim hepimizin günahını affetsin 
(murat)

11 yorum:

 1. Kendisini dindar ve dini bilgi bakımından yeterli gören ''dindar'' kadınlar da net ortamında birilerinin hayali olabiliyor, birilerine yorumlardan cevaplarla hatta :) böyle gülcüklerle espiri yapabiliyorlar..!!Sorarsan dini paylaşım, din için bu ortamlarda..Hayır efendim gerçek dindar bir kadının kadın rumuzu ile işi yok buralarda..! Kadın için hayılı olna görmemesi ve görünmemesidir.Kimsenin hayaline girmemesidir.(Hz.Fatıma ra)

  YanıtlaSil
 2. ikaz ve tebliğinizde elbette mutabıkız.ancak benim başka bir şey dikkatimi çekti.

  genelde tesettür deyince sadece hanımlar gelir aklımıza.oysa erkekler de her türlü tesettürden mesuldür.bu kıyafet ,beden ve ruh anlamında bir tesettür.

  "birilerinin hayali olmak" elbette berbattır.ancak birilerini hayal eden olmak da berbattır ve ikaza müstehaktır.

  "o yaptı ben ne yapayım ,önce o neden oldu" gibi bir mazeret kabul göremez.zira kendi şahit olduğum bir örnekte olduğu gibi çarşaflı bir bayana laf atan erkek figürü de dünyamız üzerinde vârolan,nefes alan bir canlı türüdür..

  hâsılı kelam,beyefendilerin de gözlerine,kalplerine,nefislerine hakim olmaları esastır.Rabbimizin rızası bu doğrultudadır.Allahu alem.

  pek çok amaç için birbirimize muhtacız.hanımlara da muhtacız,beyefendilere de.o yüzden,şeriata muhalif olmadığı sürece birbirimize tahammül gösterelim,"dindar bir kadının kadın rumuzuyla işi yok burada" gibi kişisel fetvalar vermekten imtinâ edelim."gerçek dindarlık testi" yapmaktan şiddetle sakınalım.böyle bir genellemeye gerek yoktur.bir adamın gelişinden neyi amaçladığı zaten çok belli olur.erkek rumuzu da taşısa o hanım,niyetini belli eder..menfî örnekler illaki olacaktır,vardır;lakin kötü emsal olmaz diye de bir kaide vardır.

  yine de halvet olabilecek ortamlarda bulunulmaması gerektiğine kesinlikle inanıyorum.ancak hanımların sorumluluğu kadar beyefendilerin de bu konuda bir sorumluluğu lütfen olsun!kusurlarımız oluyor,Allah affetsin.bundan sonra olmasın inşâllah.

  dilerim anlatabildim derdimi..bir kardeşiniz olarak bu hatırlatmamı hoş görmenizi diliyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dediklerinize harfiyyen katılıyorum, kısa ve öz şekilde gerekenleri anlatmışınız ... bu konuyla ilgili google + plus da istişaremiz olmuştur , büyük bir ihtimalle siz orayı okumadınız , dediğiniz meseleyle ilgili de bir yazı yayınlamayı düşünüyorum ilerde inş... kıymetli yorumunuz için teşekkürler , demekki kadın erkek farkı olmadan ,Allah rızasını dileyerek ,sınırları aşmadan bilgilerden istifade edebiliyormuşuz.. Rahmetle Kalın..

   Sil
 3. Yanıtlar
  1. Tabiki tasvip etmek eleştirmek yada eleştirenleri haklı bulup bulmamak sizin görüşünüz ,saygı duyarım . Yukardada yazdım ama yazı uzun olduğu için gözden kaçabiliyor demekki , bu bir eleştiriyse yapıcı eleştiri olduğunu sanıyorum , ve Allah rızası için uyarıyorum, peki neyin ışığında uyarıyorum ,Ayet ve hadis ışığında... Yaparlar yapmaz herkesin kendi yaşantısı var... ama bunu bilmeyerek yapıyorlarsa öğrensinlerki gelecek nesiller bunun böyle olmadığını bilsin ,bilerek yapıyorlarsa zaten onlara diyecek sözüm yok... ben burda hal ve hareketlerinden bahsetmedim, onu yine ayrı bir konuda tartışabiliriz. Bir kadın ben islama göre örtüneceğim diyorsa yukardaki ayet ve hadislere azami dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum ... Birine namaz kılıyormusunuz diye sormak yanlış bir soru olur , onunda bu Allahla aramda demesi yanlış olur ... Namaz inanan bir insanın kulluk görevidir ,yani yaptığı bir iyilik değildir , yani tabiki Allahla arasında ama övünülecek bir tarafı yoktur... Örtünme ve tessettürde kulluk görevidir ama daha önemli kısmı şudur ki , birincisi bir erkeğin dikkatini celbederek onunda günaha girmesine vesile olabilir, ikincisi bu tarz giyimin islamda olduğunu empoze ederek ,inanan kişileri yanlış yönlendirebilir ,yani her ikisindede vebal vardır... Yazımı tekrar okursanız şahsım adına kimseyi kınamadığımı göreceksiniz. hatta tesettürlü olmayanları bile... Ben bu şekilde örtünen kardeşlerimizin bu işi bilmediklerini varsayarak ayet hadislerden ve sahabe hayatından örnekler verdim... Doğru olanda sana bana göre değil kuran ve sünnete göredir... yorumunuz için teşekkürler saygıyla sevgiyle kalın ,kusur ettiysem affola ...

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Sitenizde de benim bu yazımı eleştirmişiniz ,keşke okusaydınızda eleştirseydiniz yada bu sayfanın linkini vereydinizde ,insanlar kime niçin kızdıklarını anlayabilselerdi,,, kınama mı Allah rızası için uyarımı takdiri onlar yapsalardı ... benim size yaptığım yorumuda yayınlamadınız ,ben size hakkımı helal ediyorum ama benim hakkımda kötü düşünmeyi sağlayıpda günaha girmesine sebep olduğunuz insanlarla nasıl helalleşirsiniz bilemem...

   (bu yorum burda olması gerekirdi...)

   Sil
 4. Birde yorumunuzda demişsiniz ki kimseyi kınamıyorum yapıcı eleştiri.. Ve başlıkta şu yazıyor örtünmek bu değil (giyinik çıplaklar), altında da hiç tanımadığımız belki de kendi çabaları ile sadece o kadar kapanmayı öğrenebilmiş insanlar..
  Yani yanlış anlamayın gerçekten niyetim kötülemek ve tartışma çıkarmak değil ama bu nasıl yapıcı bir yorum?
  Bun insanlar için ben çok üzülüyorum.. Bir tanıdığımın başına gelmişti yanlış çekilen bir resmi bilgisayarından alınıp bir yerde yayımlanmıştı.. O günlerce ağlamıştı.. Günah değil mi???

  YanıtlaSil
 5. Yanıtlar
  1. Yazdıklarınız dikkatlice okudum tekrar , anladığım kadarıyla bir kaç nokta üzerinde özellikle durmuşunuz ,yanlışım varsa düzeltin , birincisi onların fotoğraflarını yayınlayarak deşifre ettiğim , ve onların hakkına girdiğim...hemen o konuya açıklık getireyimki , Dikkat ederseniz o kişilerin zaten yüzlerini ben tanınmaz hale getirdim , bu resimlerin internette dolaşmasını bende hoş karşılamıyorum , ama giyinme şeklinin bu tarz olmayacağını göstermek için yayınladım ve resimlerin aşağısındaki ayet ve hadislere bakacak olursanız bu tür bir giyimin islamda olmadığını göstermek istedim... yüzlerinide ifşa etmedim... tekrar bakmanızı rica ediyorum ... ben sadece onların değil ,hiç bir bayan olsun erkek olsun özel resimlerinin burda olmasını tasvip etmiyorum...bu konuda özellikle bana ama herkese uyarınız için teşekkür ederim...
   İkinci noktada yazının girişi olmuş , evet daha güzel bir giriş olabilirdi bunu kabul ediyorum, orda yanlışım varsa Allah rızası için düzeltin demiştim , bunu siz yaptınız ,Allah sizden razı olsun..
   üçüncü nokta ,hala o insanları nerde kınadığımı anlamış değilim , evet o insanlar belkide bilmedikleri için bu tür kapandılar ama zaten bende bunun için o ayet ve hadisleri yayınladım , gerçek bilgilensinler ve gereğini yapabilsinler diye... yazımın başında giyinik çıplaklar diyerek eleştirdiğimi öne sürmüşünüz ,bir bakıma haklısınız ama hala benim anlamadığım nokta yazımdaki bazı yerleri iyi okumadığınızdır . burdan hadisi şerifi tekrar kopyalayayım ki ben neden o başlığı atmışım belki anlaşılır " Ebu Hureyre (r.a) dediki:Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
   Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamcılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biride bir takım kadınlar topluluğudurki bunlar giyinik, çıplaktırlar. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremiyecekler, kokusu şu kadar! Şukadar! Yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamıyacaklardır. (Müslim – sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr.3971) yani giyinik çıplaklar diyen ben değilim...
   birde bu bayanlar şimdi belkide çarşaf giyiyorlardır demişiniz eyvallah ... burdaki bayanlarda benim bacılarımdır bu bir ,ikinci nokta çarşaflı hanım kardeşlerimize son derce saygılı olmakla beraber , ben durum ve mahale göre çarşaf giyilmesinede karşıyım ... bu benim şahsi düşüncem , işte bunu istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz ...
   son nokta ise insanların beni tanımadan eleştirmeleri !!! sizden isteğim ve ricam olmuştu ki keşke beni tanımasalardı ama yazımı okusalardı... insanlar sizin yazınızı okudular ama kime niçin bu kadar kızdığınız anlayamadılar ,ben razıyım ve söz veriyorum tek kelime de etmeyeceğim ,eleştirilere de cevap vermeyeceğim, yani bir polemik konusu yapmayacağım, link verin okusunlar ... istediğim sadece belki bir kaç hanım kardeşimiz daha okurda faydası olur ,isterdimki bu yazının resimlerini ve benim yorumlarımı silerek bütün bayan kardeşlerimizle paylaşmanızdı ... ve murat efendi işte doğrusu budur demenizdi... son olarak haklı olduğunuz noktalar var sonraki yayınlarımda bunu göze alarak paylaşımlar yapmaya gayret edeceğim. Aslında sizinde benimde niyetimiz iyiye güzele ,sadece konunun tam olarak anlaşılamamsı yada yanlış empoze yüzünden , kendi kendimizi yorduk.. niyet hayr akıbet hayr . selametle kalın...

   Sil